Інформаційний вісник

e-mail Друк

 

Структура навчального закладу

          Гімназія є навчальним закладом І-ІІІ ступеня. В структурі навчального закладу: І ступінь ― початкова школа (1-4-ті класи) ― спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу; ІІ ступінь ― основна школа (5-9-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов; ІІІ ступінь ― старша школа (10-11-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов та профілями навчання за вибором учнів.

Мережа класів

2017-2018 н.р.

 

Кількість класів

1-4 класи

12

5-9 класи

12

10-11 класи

2

Разом

26

 

Кадрове забезпечення

У гімназії працює 56 педагогічних працівників.

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем

 

2017-2018

Педагогічні звання:

 

Заслужений учитель України

1

Учитель-методист

15

Старший учитель

7

Кваліфікаційні категорії:

 

Спеціаліст вищої категорії

29

Спеціаліст першої категорії

6

Спеціаліст другої категорії

6

Спеціаліст

15

 

Якісний склад педагогічних працівників за освітою

 

2017-2018

Вища (спеціаліст, магістр)

53

Вища (бакалавр)

3

23 педагогічних працівника (41%) мають державні нагороди та відзнаки, у тому числі 12 – нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Науково-методична робота

Науково-методична робота в гімназії направлена на реалізацію державних стандартів загальної середньої освіти та задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів і їх батьків, є основним компонентом системи неперервної освіти педагогічних кадрів, одним із засобів управління навчально-виховним процесом.

 Напрями науково-методичної роботи:

- поглиблення методологічно-теоретичної підготовки вчителів, вивчення інструктивно-нормативних документів;

- систематичне вивчення нових Державних стандартів, навчальних програм (для 1, 4 і 8 класів), підручників і посібників з окремих предметів, створення авторських програм та дидактичних матеріалів;

- педагогічна підтримка молодих спеціалістів, наставництво;

- проведення атестації педагогічних кадрів, пошук і впровадження нових ефективних форм проведення атестаційних заходів;

- вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду вчителів гімназії;

- співпраця з Центром інноваційного розвитку та методичної роботи Печерського району, з навчальними закладами різних рівнів; залучення до організації навчально-виховного процесу та науково-методичної діяльності науковців АПН України.

«Формування успішної особистості на засадах сучасного освітнього середовища в умовах компетентісного підходу» ― проблема, реалізація якої покладена в основу науково ― методичної роботи педагогічного колективу протягом звітного періоду, і має на меті перехід діяльності навчального закладу на якісно новий рівень відповідно до соціальних вимог.

 У гімназії  створено і працює 8 методичних обєднань:

- МО вчителів іноземних мов;

- МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД;

- МО вчителів української та російської філології, світової літератури;

- МО вчителів природничо-математичних наук;

- МО учителів фізичної культури, предмету “Захист Вітчизни”;

- МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

- МО вчителів художньо - естетичного циклу;

- МО класних керівників.

Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

   Мета інноваційної та експериментальної діяльності – перехід навчального закладу на якісно новий рівень відповідно до соціальних вимог, створення сучасного освітнього середовища з використанням інформаційно-комунікативних технологій; забезпечення становлення особистості, що володіє міцними різнобічними знаннями, необхідними для її інтеграції в навколишньому світі й успішній реалізації життєвих планів.

Вивчення та впровадження освітніх інновацій

- акме-технології;

- розвивальні технології, ейдетика;

- здоров’я збережувальні технології;

- технології різновікової співпраці учнів, педагогіка партнерства;

- інтегральні технології.

Створення бази даних інновацій

- Банк нестандартних уроків у початковій школі

- Банк проектів

Презентація власного досвіду

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

 

Номінація

Результати

ПІБ учителя

Учитель початкових класів

ІІ місце

 (міський рівень)

Захарова М.О.

Учитель початкових класів

ІІІ місце

(районний рівень)

Трошина К.П.

 

Друковані роботи вчителів гімназії

 

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Назва статті, книги, розробки уроків

Де надруковано

1

Кривутенко Т.А.

«Вивчення творчості Д.О.Луценка в 5-11-х класах на уроках позакласного читання та літератури рідного краю»

Навчально-методичний посібник, НМЦ Печерського району м. Києва.. – 2008.

2

Козетов І.І.,

Ейдер Е.

Возрастныезакономерностиразвития и совершенствованиякоординациидвижений у детей 7-9 лет

Вісник Чернігівського державного пед.університету.  – Чернігів. – 2008.

3

Козетов І.І.

Виховання спритності та координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку

Журн. Фізичне виховання в школі. – 2008. – С. 10-14.

4

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 9 клас

Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене і виправлене. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин, 2008. – 44 с.

5

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Економічна і соціальна географія світу в опорних схемах та таблицях. 10 клас

Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене і виправлене. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин, 2008. – 72 с.

6

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 8 клас

Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене і виправлене. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 40 с.

7

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Програмні практичні роботи з географії у 6-10 класах

Методичні рекомендації до організації та проведення. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 84 с.

8

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Природознавство. Практикум для 5 класу

Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Сисин О.В., 2008. – 44 с.

9

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Економічна і соціальна географія світу: дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 10 класі

Навч.-метод. Посібник. – К.: Шкільний світ, 2008. – 44 с.

10

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Географія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Навч.-метод. Посібник. – Видання третє, доповнене. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 592 с.

11

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Фізична географія України

Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу у 8 класі за програмою 12-річної школи: Метод. Посібник. – К.: Шкільний світ, 2009. – 144 с.

12

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Економічна і соціальна географія України

Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 9 класі за програмою 12-річної школи: Метод. Посібник. – К.: Шкільний світ, 2009. – 136 с.

 

13

Приймаков О.О., Козетов І.І., Криштовецас Е.

Резервні можливості системи керування локальними рухами при заняттях фізичною культурою і спортом

Вісник Чернігівського державного пед.університету.  – Чернігів. – 2009. – С. 256-259

14

Галлямов В.Г.

Незалежне зовнішнє оцінювання – сполучна ланка середньої і вищої школи

 

Вісник Міжнародного науково-технічного університету ім. Ю. Бугая. - №3. – 2009.

15

Данченко Л.Г.

Інвестиційний проект як інструмент реалізації інвестиційної діяльності підприємства

Вісник Дніпропетровського національного університету.

Серія: Економіка – теорія і практика. - Том 2. – 2009.

 

16

Чехун Н.В

Традиції та інновації в системі цінностей сучасної молоді

Матеріали до міжнародної наукової конференції «Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри». –К., Видавничий центр КНЛУ – 2009. – с.121-124

17

Чехун Н.В.

Ціннісні орієнтації молоді та формування духовності сучасної молоді в умовах глобалізації

Матеріали до міжнародної наукової конференції «Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та культурологічні виміри». –К., Видавничий центр КНЛУ – 2010. – с.223-229

18

Гриценко Т.Г.

Міжпредметні зв’язки на уроках біології у 8 класі

Біологія. Шкільний світ. – серпень, 2010. – С. 10

19

Чумак С. В.

Гімназія на Черепановій горі

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

20

Єрмаков І.Г., Чумак С.В.

Проектні перспективи інноваційного розвитку 12-річної школи

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

21

Чумак С.В.

Демократизація управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

22

Кривутенко Т.А.

Комунікативні компетенції особистості третього тисячоліття

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

23

Кривутенко Т.А.

Проект «Під вічним горінням свічі…» (присвячений творчості Юрія Тітова)

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

24

Кривутенко Т.А., Коваленко А.В.

Проект «Ми тебе не забули, Тарасе!»

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

25

Гордієнко І.М.

Проекти діалогу культур, специфіка кросс-культурних, міжнародних учнівських проектів.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

26

Дупак Т.Г.

Використання проектної роботи на уроках англійської мови.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

27

Цимбаленко Л.М.

Формування соціокультурної компетенції в учнів 3-4 класів під час роботи над проектом «Український мовний календар».

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

28

Маховська Н.В.

Загальношкільний проект формування життєздатних компетенцій на позаурочних заняттях загону ЮІР.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

29

Кузнєцова Л.І.

Формування життєздатних та життєтворчих компетенцій учнів засобами природничо-математичної освіти.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

20

Павлова О.М.

Роль проектної діяльності у формуванні в учнів самоосвітніх компетенцій.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

31

Сенькова Л.О.

Формування ключових компетенцій через проектну діяльність на уроках біології та позакласній роботі.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

32

Єщенко Л.І.

Проект «Риторика – мистецтво слова».

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

33

Петренко О.А.

Проектна діяльність на уроках іноземної мови та в позакласній роботі.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

34

Пархоменко І.В.

Компетентнісний потенціал проекту «Людино, відкрий своє вікно…» («Служіння заради миру»).

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

35

Булова Л.А.

Заняття-проект «Ми це зможемо».

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

36

Олійник І.І.

Формування життєздатної особистості у правовому полі сучасного суспільства.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

37

Олійник Т.А.

Клас-театр

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

38

Чернишова О.О

З досвіду розвитку інформаційних компетенцій у початковій школі.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

39

Гриценко Т.Г.

Компетентнісний підхід до формування в учнів здоровго способу життя.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

40

Глушак Г.Л.

Компетентнісний потенціал загально гімназійного педагогічного проекту «Обдарованість».

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

41

Полубоярцева О.А.

Психолого-педагогічні умови формування життєвої компетенції молодших школярів шляхом згуртування колективу.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

42

Попова О.В.

Психолого-педагогічний супровід учнів різних вікових категорій в умовах сучасного соціуму.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

43

Третьяченко І.В.

Формування навичок аналізу проблем і прийняття виважених рішень на уроках математики.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

44

Штойко Л.Л.

Розвиток компетенційкористувача англійською мовою під час створення і презентації навчального проекту.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

45

Данченко Л.Г.

Вплив шкільної економічної освіти на формування компетентного потенціалу учня. Історичне портфоліо.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

46

Косачевич М.І.

Суспільно- політичний розвиток  західноукраїнських земель у 50-70-х р.р.ХІХ ст. у складі Австро-Угорської імперії

Журнал «Історія в школі», 2011.

№3

47

Косачевич М.І.

«Українська Голгофа»: концтабір Талергоф

Журнал «Історія в школі», 2011.

№4

48

Косачевич М.І.

Переселення евакуйованих і біженців з Галичини 1915 р. вглиб Росії

Журнал «Історія в школі», 2011.

№7-8

49

Чехун Н.В.

Організація самостійної роботи з вивчення курсу «Філософія»

Методичні розробки – К., Видавничий центр КНЛУ, 2012. – с.1-29  

50

Кузнєцова Л.І.

Синтетичні каучуки, гума

Газета «Хімія. Шкільний світ», 2013.

№21

50

Штойко Л.Л.

Якість гімназійної освіти.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

51

Чернишова О.О.

Компетентнісно спрямована освіта.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

52

Чернишова О.О.

Навчаємося залюбки.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

53

Кривутенко Т.А.

Розвиток емоційного інтелекту школярів на уроках української літератури.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

54

Монакова К.В.

Роль математики у початковій школі.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

55

Глушак Г.Л.

Проектна робота у позакласній роботі з фізики як засіб у формуванні ключових компетенцій учнів.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

56

Третьяченко І.В.

Розвиток пізнавального інтересу до математики через усні вправи.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

57

Коваль Л.Д.

Використання ІКТ під час вивчення інформатики.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

58

Панащенко О.В.

Інноваційні технології на уроках фізики.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

59

Коваленко А.В.

Література рідного краю.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

60

Попова О.В., Солом’яна А.О.

Психологічний супровід тривожних дітей в умовах гімназії.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

61

Солом’яна А.О.

Виховання лідера в системі освіти через призму учнівського самоврядування.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

62

Сенькова Л.О.

Профілактика здорового способу життя.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

63

Збродська С.І.

Використання проектних технологій у виховній роботі гімназії.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

64

Галлямов В.Г.

Використання проектних технологій на заняттях гуртка «Мій Київ» у 5 класах.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

65

Петренко О.А.

Програма факультативного курсу «Життя – найбільший скарб» для 10 класу.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

66

Гордієнко І.М.

Компетентна спроможність учнів старших класів на прикладі виконання творчих робіт.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

 

 

Авторські програми

 

«Література Англії» (9 клас) –ознайомлення з літературою країни, мова якої вивчається, формування і розвиток лінгвістичних та мовленнєвих навичок через знайомство з літературними творами

 

«Країнознавство Великої Британії» (9 клас) – знайомство з культурою країни, мова якої вивчається, формування соціокультурної компетенції.

 

«Життя – найбільший скарб» (10 клас) – поглиблення знань з англійської мови, використання мови у ході пошукової та науково-дослідницької роботи, виховання свідомого громадянина планети та своєї держави.

 

«Ділова англійська мова» (10-11 клас) - поглиблення знань з англійської мови, ознайомлення з основами ділового спілкування.

 

«Загальна географія» (11 клас) – узагальнення і систематизація попередніх знань учнів, розвиток геопросторового мислення, усвідомлення сучасних особливостей природокористування, закладання основ екологічної культури.

 

Програми погоджені ІППО КМПУ ім. Б. Грінченка або рекомендовані для використання МОН України.  

 

Організація та ефективність навчально-виховного процесу

    Зміст гімназійної освіти реалізується в навчальних планах і програмах.

   Навчальні плани на кожен рік складаються на основі Типових навчальних планів з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій МОН та Державних санітарних правил і норм по устаткуванню, утриманню загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Викладання предметів інваріантної частини навчального плану здійснюється за державними програмами, затвердженими МОН. Варіативна складова формується з урахуванням освітніх запитів та специфіки навчального закладу та реалізується на 100%. З метою широкої загальноосвітньої підготовки, реалізації принципу особистісно орієнтованого навчання та розширення можливостей учнів у виборі власної освітньої траєкторії  години варіативної складової використовуються для доповнення навчального плану профільними предметами, спецкурсами, курсами за вибором та факультативами (викладаються за програмами, рекомендованими МОН); збільшення кількості годин для вивчення окремих предметів; проведення групових консультацій та індивідуальних занять. Проект робочого навчального плану гімназії щороку обговорюється на спільному засіданні педагогічної ради та ради гімназії.

Мова навчання – українська.

   Організація профільного навчання в гімназії здійснюється з урахуванням особливостей функціонування закладу за внутрішньою формою (створення профільних класів або груп за кількома напрямами профілізації у межах одного навчального закладу).

Напрям навчання: філологічний.

Профіль навчання: іноземна філологія.

За підсумками навчальних досягнень за 2016-2017 н.р.  успішність становить 99,3%, якість знань – 67,4 %. Нагороджено: Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»  нагороджено 72 учні гімназії (13,2%); Золотою медаллю – 1 учень.

 

ЗНО 28 випускників гімназії у 2017 році:

 

Предмет

Кільк.учнів, які здавали ЗНО

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

1.

Українська мова

28

(100%)

17учнів (60,7%)

11 учнів

(39, 3%)

-    

(0 %)

-    

2.

Англійська мова

24

19

(79,1%)

4

(16,8%)

1

(4,1%)

-          

3.

Історія

16

9

(56,3)

6

(37,5%)

1

(6,2%)

-          

4.

Математика

11

5

(45,5%)

5

(45,5%)

1

(9,0%)

-          

5.

Біологія

3

2

(66,7%)

1

(33,3%)

-          

-          

6.

Географія

1

1

(100%)

-

-

-

      

Участь учнів у конкурсах-захистах МАН, олімпіадах, конкурсах

Переможцями ІІ ( районного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад стали 77 учнів гімназії; конкурсу – захисту МАН – 45, Міжнародного конкурсу імені П. Яцика – 16; Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка – 8; конкурсу читців поезії ім. Т.Г. Шевченка - 2.

Переможцями олімпіад і конкурсів міського етапу стали 11 дітей. Учениця 10-А класу Акімова Діана посіла ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН України (Відділення наук про Землю).

Виховна робота

Пріоритетними завданнями педагогічного колективу у виховній роботі  є:         

           гуманізація виховного процесу;

виховання громадянина, патріота, який володіє громадянською компетенцією; знає свої права і обов’язки, поважає права людини;

підтримання та зміцнення шкільних традицій;

удосконалення методичної майстерності класного керівника;

розвиток учнівського самоврядування;

превентивне виховання учнів;

забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях  і загальнолюдських цінностях.

         Особлива увага приділяється Національній програмі патріотичного виховання.

У 2016-2017н.р. учні гімназії були відмічені грамотами управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у наступних районних конкурсах:

- конкурс «Символи моєї держави» (І місце);

- конкурс танцювальних колективів «Київський вальс-2017» (ІІІ місце);

- конкурс театральних колективів «Кришталевий каштан на Печерську - 2017» (грамоти);

- конкурс «Київ – моє місто, мені в ньому жити» (ІІ місце);

- районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості(ІІ місце)

- конкурс авторської пісні (І місце)

Шкільна форма

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації №929 від 03.10.2017 р. до 01.12.2017 р. директорам загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва необхідно провести обговорення з органами самоврядування питання доцільності використання здобувачами освіти шкільної форми.

У гімназії №32 “Успіх» на засіданні Ради гімназії (протокол №2 від 18.10.2017 р.), на засіданні піклувальної ради та батьківського комітету (протокол №2 від 30.11.2017 р.) було обговорено питання доцільності використання шкільної форми учнями гімназії.

З урахуванням пропозицій одноголосно було прийнято рішення:

- для учнів 1-8-х класів - шкільна форма (зелений піджак з шевроном, чорні брюки, для дівчат – спідниця, чорна або в клітинку);

- для учнів 9-11 класів – діловий костюм (піджак з шевроном чорного або зеленого кольору).

Управління навчальним закладом

          Принципи управління:

- принцип соціальної обумовленості (підпорядкування діяльності педагогічного колективу вимогам держави на сучасному етапі до школи в цілому та особливостям і умовам розвитку гімназії);

 - принцип науковості і компетентності (отримання ефективних результатів навчально-виховного процесу при мінімальних витратах часу на основі використання інформаційно-комунікативних технологій та передового педагогічного досвіду).

Середня наповнюваність класів становить 24-25 учнів, що відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. 

 

         Модель державно-громадського управлін ня гімназією

Органи колегіального управління
Адміністрація навчального закладу
Органи громадського самоврядування
•загальні збори трудового колективу
•педагогічна рада
•науково-методична рада
•предметні кафедри
•директор
•заступники директора
•рада гімназії
•піклувальна рада
•батьківський комітет
•рада гімназистів
•профспілковий комітет

 

 Партнерські зв’язки

 -        Гімназія м. Сауе, Естонія

 -        Гімназія м. Пачков, Польща

 -        Гімназія №1 м. Козелець, Чернігівської області

 -        Київський національний лінгвістичний університет

-         Київський національний університет фізкультури і спорту

-         Київський національний університет культури і мистецтв

-         Київський національний педагогічний університет ім.. М.Драгоманова

-         Київський педагогічний університет ім. Б.Грінченка

-         Київський гуманітарний інститут

-         Дошкільний навчальний заклад №728

-         Українсько-португальська асоціація «Каравелла»

-         Компанія «Ямаха»

 -        Туристична компанія «Сант Валентин»

-         Туристична компанія «Селена Тур»

          Матеріально-технічна та навчально-методична база

У гімназії 50 класних кімнат і навчальних кабінетів. З них кабінетів: математики ― 2; фізики ― 1; хімії ― 1; географії ― 1; біології ― 1; української мови і літератури ― 3; іноземної мови ― 19; історії – 2; інформатики ― 2; початкових класів ― 12; інших кабінетів ― 6. Крім того в гімназії обладнана бібліотека, актовий зал, спортивні зали, їдальня .

 

    Кабінети, актовий зал та бібліотека забезпечені постійними та змінними експозиціями; науково-методичною, довідниковою, художньою літературою та періодичними виданнями (у тому числі на електронних носіях); дидактичним  матеріалом; сучасними технічними засобами навчання (аудіо-, відео-, орг-техніка; мультимедійні дошки/комплекси).  У навчальних кабінетах та бібліотеці, з’єднаних локально, є доступ до мережі Інтернет.

     Фінансові звіти

  

 

                       

 

  

  

 

 

 Структура навчального закладу

Гімназія є навчальним закладом І-ІІІ ступеня. В структурі навчального закладу: І ступінь ― початкова школа (1-4-ті класи) ― спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу; ІІ ступінь ― основна школа (5-9-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов; ІІІ ступінь ― старша школа (10-11-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов та профілями навчання за вибором учнів.

Ви знаходитесь тут: Інформаційний вісник Інформаційний вісник